Historia

Ciechanowskie Ochotnicze Towarzystwo Pożarnicze, bo tak brzmiała pierwotna nazwa organizacji powstałej w 1882 roku, obecnie Ochotnicza Straż Pożarna, to najdłużej nieprzerwanie działająca organizacja społeczna w Ciechanowie. Zagrożenie pożarowe istniejące w mieście w XIX wieku wywołało potrzebę utworzenia grupy samoobrony mieszkańców miasta przed żywiołem. Na czele komitetu organizacyjnego pierwszych struktur pożarniczych stanął wybitny społecznik, lekarz Franciszek Rajkowski. Dodać należy, że ciechanowska ochotnicza organizacja pożarnicza była jedną z pierwszych tego rodzaju na Północnym Mazowszu.
Ciechanowska Ochotnicza Straż Pożarna została powołana w celu zapobiegania powstaniu pożarów oraz w celu niesienia pomocy w razie ich powstania. W rzeczywistości spełniała wiele innych ważnych funkcji. Pamiętać należy, że jej początki sięgają czasów, kiedy Polska pozbawiona była państwowości. Organizacja strażacka stała się przyczółkiem polskiego życia patriotycznego, kulturalnego, społecznego i obywatelskiego w zaborze rosyjskim. W swojej długiej prawie stu trzydziestoletniej historii, działając w zmieniających się realiach politycznych nie dała zdominować się aktualnym koniunkturom, pozostając wierna zawołaniu "Bogu na chwałę - ludziom na pożytek".

Równolegle z działaniami bojowymi oraz, powiedziałoby się dzisiaj, prewencyjnymi, Ochotnicza Straż Pożarna prowadziła rozległą i bogatą działalność kulturalną. Miejscem działań kulturalnych był przede wszystkim dziedziniec Zamku Książąt Mazowieckich, który to obiekt w 1907 roku został podarowany ciechanowskiej straży pożarnej przez ordynata opinogórskiego - Adama Krasińskiego z okazji jej Jubileuszu 25-lecia. Odtąd na wiele lat dziedziniec zamku stał się miejscem ćwiczyć, zbiórek, zabaw, koncertów i przedstawień.
W tym czasie powstaje strażacka orkiestra smyczkowa, a następnie, w 1905 roku orkiestra dęta. Pierwsze instrumenty dla potrzeb orkiestry zakupił Pan Antoni Reniecki. Szczególnie godna zapamiętania w dziedzinie kultury jest teatralna działalność straży ogniowej. Pierwsze przedstawienie zaprezentowano mieszkańcom już w 1887 roku. Dochody uzyskiwane ze sprzedaży biletów na przedstawienia teatralne,koncerty, również z udziałem zapraszanych z Warszawy artystów, w znaczący sposób zasilały kasę straży.

 

Orkiestra Dęta OSP Ciechanów

Kontakt z Orkiestrą

Miejska Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej
ul.Kilińskiego 3
06-400 Ciechanów