Przysięga strażaka OSP

 

W pełni świadom obowiązków strażaka - ochotnika
uroczyście przyrzekam
czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego,
być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej
dbałym o jej godność,
ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia.
Przyrzekam
wiernie służyć Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 

Orkiestra Dęta OSP Ciechanów

Kontakt z Orkiestrą

Miejska Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej
ul.Kilińskiego 3
06-400 Ciechanów