Zarząd Orkiestry Dętej OSP Ciechanów

ZARZĄD
Prezes Bogdan Kołakowski  
I zastępca Arkadiusz Muszyński  
II zastępca Stefania Pariaszewska  
Skarbnik Stefania Pariaszewska  
Sekretarz Anna Wodzyńska  
Członek zarządu Włodzimierz Dąbrowski  
Członek zarządu Wojciech Copija  
Gospodarz Eugeniusz Urbański  
 
KOMISJA REWIZYJNA
Jadwiga Michalska
Artur Ściborowski
Stefan Modrzakowski

 

Orkiestra Dęta OSP Ciechanów

Kontakt z Orkiestrą

Miejska Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej
ul.Kilińskiego 3
06-400 Ciechanów