Zarząd Orkiestry Dętej OSP Ciechanów

ZARZĄD
Prezes Bogdan Kołakowski
I zastępca Arkadiusz Muszyński
II zastępca Stefania Pariaszewska
Skarbnik Stefania Pariaszewska
Sekretarz Anna Wodzyńska
Członek zarządu Włodzimierz Dąbrowski
Członek zarządu Wojciech Copija
Gospodarz Eugeniusz Urbański
Honorowy członek zarządu - Zdzisław Moszczyński
 
KOMISJA REWIZYJNA
Jadwiga Michalska
Artur Ściborowski
Stefan Modrzakowski

 

Orkiestra Dęta OSP Ciechanów

Kontakt z Orkiestrą

Miejska Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej
ul.Kilińskiego 3
06-400 Ciechanów