Święto Konstytucji 3 Maja

Dnia 3 maja 2021 r. obchody 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyły się na Placu Kościuszki. Pod Pomnikiem Polskiej Organizacji Wojskowej zostały złożone kwiaty przez Przedstawicieli Władz Miasta. Wartę honorową pod Pomnikiem Tadeusza Kościuszki pełnili uczniowie szkół mundurowych.

Członkowie Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowie w dwóch grupach o pełnych godzinach (od 10 do 13) stawili się na Placu Kościuszki i odegrali Mazurek 3 Maja. W ten skromny sposób zostało uczczone Narodowe Święto Konstytucji.

Fotorelację wykonała druhna Anna Wodzyńska.